Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΣ Άρτας (13/11)

Αφορά τα παιχνίδια της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2017, Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας περιόδου 2017-18.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

  1. Επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 382571 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ.1α΄iii).
  2. Επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ  ΑΡΤΑΣ Χ. ΤΑΤΣΗ ΑΡ.Δ.Α.Ι.1210468 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ.1δ΄) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ  Αριθμ. 34/22-09-2016).
  3. Επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ΔΕΚΑ (10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν.  ΜΠΕΚΙΟ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 427716 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1ζ΄ )και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ  Αριθμ. 34/22-09-2016).
  4. Παραπέμπει στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Α. τους   Διαιτητές : Π. ΦΑΝΤΗΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Γ. και ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΡ. για παραλείψεις και λάθη στο Φ.Α.
Μοιράσου: