Η Γενική Συνέλευση της Δ' Ένωσης στην Άρτα

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, η πρόσκληση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.ΒΔ.Ε ,καλεί τα μέλη της Δ΄ ΕΝΩΣΗΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10:00 π.μ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ, στην αίθουσα Διώνη (περιφερειακή οδός – δίπλα από τα γήπεδα τένις) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση του καταλόγου των Αντιπροσώπων – Εκπροσώπων μελών της Ε.Σ.Α.ΒΔ.Ε , που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γ.Σ.
  3. Διοικητικός Απολογισμός από 1/1/2017 έως 31/12/2017
  4. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ επί του Διοικητικού Απολογισμού
  5. Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2017 έως 31/12/2017
  6. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ επί του Οικονομικού Απολογισμού
  7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.ΒΔ.Ε, για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
  8. Έγκριση προϋπολογισμού 2018
  9. Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018

Καλούνται τα Σωματεία-Μέλη της Δ΄ΕΝΩΣΗΣ να ορίσουν τους Αντιπροσώπους – Εκπροσώπους τους, στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό της Ε.Σ.Α.ΒΔ.Ε και η κείμενη νομοθεσία. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ, Η Γ.Σ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ, ΣΤΙΣ 28.1.2018, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ».

Μοιράσου: